Πρόγραμμα Ναού


Απρίλιος 2024


7:00 μ.μ.


Εσπερινή Λειτουργία των Προηγιασμένων Θείων Δώρων


7:30 π.μ.


Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

7:00 μ.μ.


Η Γ΄. Στάσις των Χαιρετισμών


7:15 π.μ.

Της Σταυροπροσκυνήσεως

Ό Όρθρος, η Τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου

6:00 μ.μ.


Ο Γ΄. Κατανυκτικός Εσπερινός, οι Χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού και η περιφορά του Σταυρού εντός του Ιερού Ναού


7:00 μ.μ.


Εσπερινή Λειτουργία των Προηγιασμένων Θείων Δώρων


7:30 π.μ.


Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

7:00 μ.μ.


Δ΄. Στάσις των Χαιρετισμών


7:15 π.μ.

Ιωάννου της Κλίμακος

Όρθρος, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

6:00 μ.μ.


Ο Δ΄. Κατανυκτικός Εσπερινός, κατά τον οποίον θα τεθούν σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως του θαυματουργού, Επισκόπου Αιγίνης και θα επακολουθήσει Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο


6:00 μ.μ.


Η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος και εν συνεχεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Θείων Δώρων


7:00 μ.μ.


Ο Ακάθιστος Ύμνος (Τελευταίοι Χαιρετισμοί) και η Περιφορά της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας εντός του Ιερού Ναού


7:30 π.μ.

Εορτή Παναγίας Παντανάσσης

Όρθρος και Θεία Λειτουργία μετ’ Αρτοκλασίας


7:15 π.μ.


Όρθρος, Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου

6:00 μ.μ.


Τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός. Θα τεθεί εις Προσκύνησιν Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικηφόρου του λεπρού και θα ψαλεί η Παράκλησις προς τον Άγιο


7:00 μ.μ.


Εσπερινή Λειτουργία Προηγιασμένων Θείων Δώρων


7:00 μ.μ.


Εσπερινή Λειτουργία Προηγιασμένων Θείων Δώρων


7:30 π.μ.

Η Ανάστασις του Λαζάρου

Όρθρος, Θεία Λειτουργία


7:15 π.μ.


Ο Όρθρος της Εορτής, Ευλογία των Βαΐων και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία